Get Adobe Flash player

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü

Kurum Adı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü

Kurum Müdürü


Nurettin BAYRAM

Telefon (0242) 839 72 66
Faks (0242) 839 72 66
E-Posta Adresi

-

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

Web Adresi -

KURULUŞU

14 Temmuz 1922 tarihinde 16 kulübün birleşerek sporcu disipline etmek amacıyla Türkiye İdman Cemiyetleri "İDMAN İTTİFAKI" adı verilen birlik kurulmuştur.

Cumhuriyetin ilanından sonra Devletin Spor Yönetimine ağrılığını koyması Spor Konseyinin öneri üzerine 1936 yılında TÜRK SPOR KURUMU ‘nun kurulmasıyla başladı.29 Haziran 1938 tarihinde 3530 sayılı yasayla  bu günkü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kurulması izledi. Genel Müdürlük Başbakanlığa bağlı bir Devlet kuruluşu statüsüne kavuşmuştur.

Genel Müdürlüğü 1942 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na, 1960 yılında ise tekrar Başbakanlığa bağlanmıştır. 3 Kasım 1969 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulması üzerine 6 Şubat 1970 tarih ve 3/707 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle bu bakanlığa bağlanmıştır.

Genel Müdürlük 1986 tarihinde yürürlüğe giren 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve görevleri hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda yeniden teşkilatlanmış  adı BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olarak değiştirilmiştir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez üniteleri, Federasyon Başkanlığı illerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilçelerde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden oluşmaktadır.

İllerde Vali, ilçelerde Kaymakam aynı zamanda Gençlik ve Spor Başkanıdır.Hizmetlerin yürütülmesinden dolayı İl Müdürü Valiye, İlçe Müdürü Kaymakama karşı birinci derecede sorumludur.

KURUMUN GÖREVLERİ

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanın çerçevesinde yürütülmektedir.

1- Teşkilat Kanunu ve Genel Müdürlük politikaları çerçevesinde temsil görevi yapmak,

2- Sporu ileri seviyelere taşıyacak projeler geliştirmek,

3- Okul dışındaki gençliğin spor alanlarına yönlenmesini sağlamak,

4- Yetenekli ve başarılı sporcuları tespit etmek,

5-Okul spor faaliyetleri ile ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordinasyon sağlamak,

6- Gençlik ve spor konusunda danışmalık yapmak,

7-Sportif faaliyetler düzenlemek ,

8- Federasyonların belirlediği spor faaliyetlerini yürütmek,

9-İlçe başkanın vereceği görevleri yapmak,

10- Kanun, K.H.K, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Yazılı Talimatlar ile verilen diğer görevleri yapmak.