İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Yurt Dışı Bakım Belgesi
 1. Form
15 Dakika
2 Apostil Tasdik Şerhi
 1. Tasdik Edilecek Resmi Belgeler
15 Dakika
3 Tüketici Sorunları Başvurusu
 1. Dilekçe
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Fatura
 4. Garanti Belgesi
 5. Sözleşme
 6. Satış Fişi
6 Ay
4 Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri
 1. Dilekçe
30 Gün
5 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 64. Maddesi Gereğince Üyelik İptali ile İlgili Esnaf – Tacir Mutabakat Komisyonuna Yapılan Başvuru
 1. Dilekçe
 2. Oda Sicil/Üye Kayıt Belgeleri
7 gün
6 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Kapıcı Dairesinin Boşaltılması Başvurusu
 1. Dilekçe
 2. Yönetim Yetki Belgesi
 3. Sözleşmenin Fesih Edildiğine Dair Karar
7 Gün
7 Kamu Görevlileri Etik Kuruluna Yapılan Başvuru
 1. Dilekçe
15 Gün
8 İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları izin Belgesi Müracaatı
 1. Dilekçe
 2. Belediye Ruhsat Müdürlüğünce Tasdiklenmiş Ruhsat Belgesi Fotokopisi (Aslı Gibidir)
 3. Sabit IP Alındığını Gösterir Belge
 4. İşletme Şirket İse Ticaret Odası Kaydı, Gerçek Kişi İse Esnaf Odası Sicil Kaydı
 5. İşyeri Sahibinin veya Sorumlu Müdürün Kimlik Fotokopisi
 6. Sorumlu Müdürün Adli Sicil Kaydı
 7. Filtre Lisans Belgesi Fotokopisi
15 Gün
9 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Gereğince Yapılan Başvuru
 1. Dilekçe
30 + 15 Gün
10 Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz ve Müdahalenin Önlenmesi Başvurusu  
 1. Dilekçe
15 Gün
11 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Başvurusu
 1. Başvuru Evrakı
15 Gün
12 İnsan Hakları İhlalleri başvurusu
 1. Başvuru Evrakı
15 Gün
13 Dernek Kurulumu Başvurusu
 1. 7 Kurucu Üyenin Kimlik Fotokopisi
 2. Kuruluş Bildirimi
 3. Tüzük Kira Kontratı
 4. Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi
 5. Tebligat Almaya Yetkili Kişilere Ait Bilgiler
1 Gün
14 Dernek Lokal Başvurusu
 1. Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi
 2. Lokal İç Yönergesi
 3. Tapu Fotokopisi
 4. Kira Sözleşmesi
 5. Mesken Sahiplerinin Tamamının Onayının Belirtildiği Muvafakatname
 6. Yapı Kullanma İzin Belgesi
30 Gün
15 4341 Sayılı Muhtaç Er ve Erbaş Ailesi Muhtaçlık Kararı Başvurusu
 1. Askerlik Şubesi Başkanlığından Asker Olduğuna Dair Belge
 2. Dilekçe
7 Gün
BAŞVURU ESNASINDA YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN DIŞINDA BELGE İSTENMESİ, EKSİKSİZ BELGE İLE BAŞVURU YAPILMASINA RAĞMEN HİZMETİN BELİRTİLEN SÜREDE TAMAMLANMAMASI VEYA YUKARIDAKİ TABLODA BAZI HİZMETLERİN BULUNMADIĞININ TESPİTİ DURUMUNDA İLK MÜRACAAT YERİNE YADA İKİNCİ MÜRACAAT YERİNE BAŞVURUNUZ.
İLK MÜRACAAT YERİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ : KAYMAKAMLIK
İSİM : İLKNUR KİŞİ BAGANE İSİM : BİLGİHAN BAYAR
UNVAN : YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ UNVAN : KAYMAKAM
ADRES : KAŞ KAYMAKAMLIĞI ADRES : KAŞ KAYMAKAMLIĞI
TELEFON : (0242) 836 1004 TELEFON : (0242) 836 1004