Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 da Samsuna çıkarak milli mücadeleyi başlatmış, yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara karşı inanç ve kararlılıkla kazanılan Milli Mücadele ile eşine çok az rastlanır bir başarı gerçekleştirip “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir” diyerek milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyet rejimini bizlere armağan etmiştir.
 
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet, aynı zamanda farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşayan, büyük bir adalet ve hoşgörü medeniyetinin mirasçısı olan yüce Türk milletinin hürriyetini güvence altına almıştır. Egemenliği kayıtsız şartsız millete bırakan Cumhuriyetin ışığında bütün bir milletçe birlik ve beraberlik duyguları içerisinde çalışmayı sürdürecek olursak çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir ülke haline gelmemizin önünde hiçbir engel yoktur.
 
Tüm zorluklara, yaşanılan bütün sıkıntılara rağmen küllerinden doğan bir ülkenin varoluşunun 95. yılını kutladığımız bugünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                           Ulaş AKHAN
                                                                                                                                                          Kaş Kaymakamı