Kaş merkezinde turizmin gelişmesi üzerine ilçenin sosyal hayatı değişmiş ve zenginleşmiştir. Yazın turizmin etkisiyle sadece Kaş merkezinde nüfus 7000'lerden 20-25 bine kadar çıkmaktadır.  Son yılarda özelikle Kalkan Mahallesinde ve Çukurbağ yarımadasına yabancı yerleşimi artmış durumdadır. 2015 yılında Kaş Göç İdaresi Grup Başkanlığınca yaklaşık 500 yabancıya ikametgah izni verilmiştir. Yaz aylarında canlı bir sosyal hayat vardır. Kırsal nüfus açısından eskiden beri sürüp giden göçebe hayatı ilçemizin dağlık kesimlerinde devam etmektedir. Bu bölgede yaşayan halkımız hayvancılık yaparak geçimlerini temin ettiklerinden yaz aylarında sahil bölgelerinin sıcak olması nedeniyle yaylalara çıkmaktadırlar.

        İş ve çalışma hayatı yönünden mahalleler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Sahil mahallelerinde seralarda sebze yetiştiriciliği, ilçe merkezi ile Kalkan ve Gelemiş’te turizm, dağlık kesimlerde ise orman işçiliği ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bazı mahallelerimiz sulama suyuna kavuşturulması halinde daha verimli bir tarımsal faaliyet potansiyeline sahiptir.
 
      Son yılarda özelikle Kalkan Mahallesinde ve Çukurbağ yarımadasına yabancı yerleşimi artmış durumdadır. 2015 yılı içerisinde 160 yabancı ikamet izni almış olup 2015 yılı itibariyle ilçemizde yaklaşık 600 yabancı ikamet etmektedir. Tapu Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 1519 yabancı ilçemizde mülk sahibidir. Turizm Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yıllık baz da 225.000 civarında başta İngiliz olmak üzere sırasıyla Alman, İspanyol ve Fransız uyruklu yabancı turist ilçemizi ziyaret etmektedir.
 
      İlçe merkezinde turizmin gelişmesiyle birlikte konut kiraları çok yükselmiştir. Kamu konutları çok azdır ve kamu dairelerine yer tahsislerinde de sıkıntılar yaşanmaktadır. Kamu görevlilerinin bir kısmı az sayıdaki kurum ve kuruluşlara ait lojmanlarda diğerleri ise ilçe merkezine 3 km. uzaklıktaki Çerçiler mahallesinde ve 11 km. uzaklıktaki Ağullu mahallesinde kiralık konutlarda oturmaktadırlar.